BİREYSEL GÖRÜŞMELER


Eğitim ve iyileştirme çalışmalarına bireysel görüşmelerle başlanır. Yükümlülerin bireysel görüşmeleri, eğitim iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından yapılır. Bireysel görüşmeler, yükümlü ile birebir fiziki koşullarda, önceden belirlenmiş bir amaç ve plan çerçevesinde yürütülür. Bireysel görüşme sayısı on ikiden, görüşme aralıkları üç haftadan fazla olamaz. Görüşmeleri tamamlanan yükümlüler grup çalışması, seminer ve diğer eğitim iyileştirme çalışmalarına devam ederler.

Bireysel görüşmelerde, kişiyi tanıma, denetimli serbestlik hakkında kişiyi bilgilendirme, kişinin yükümlülüklerini ve sunulacak olan hizmetleri kavramasına yardımcı olma, denetimli serbestlik sürecine uyumunu arttırma, diğer eğitim ve iyileştirme çalışmalarına hazır hale getirme, suçtan kaynaklanan bireysel ve toplumsal zararların, suç ile ilişkili olabilecek psiko-sosyal özelliklerin (alkol-madde kullanımı, öfke kontrol sorunları, psikiyatrik sorunlar, uygun olmayan sosyal ilişkiler vb. gibi) farkına varma, mağdurla empati kurabilme ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi amacını taşıyan konular ele alınır.