ADLİ KONTROL

Adli Kontrol, şüpheli veya sanığın, tutuklanması yerine bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutularak, toplum içinde denetimini öngeren bir koruma tedbiridir.

Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir?

1- Yurt dışına çıkarmamak.

2- Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

3- Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

4- Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

5- Tedavi veya muayene tedbirlerine uymak

6- Güvence

7- Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak,

8- Suç mağdurunun haklarını güvence altına almak .

9- Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

10- Suça sürüklenen çocuklar için;

     a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.

     b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek

     c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.

 

ADLİ KONTROL UYGULAMALARI :


Adli Kontrol 109-3a Yurt dışına çıkış yasağı

Adli Kontrol 109-3b Belirlenen Yerlere Belirlenen Sürelerde Başvurma
Adli Kontrol 109-3c Çağrılara ve Kontrol Tedbirlerine uyma
Adli Kontrol 109-3d Taşıtları Kullanamamak ve Sürücü Belgesini Teslim Etmek
Adli Kontrol 109-3e Tedavi ve Muayene Tedbirine Uyma
Adli Kontrol 109-3f Güvence Yatırma
Adli Kontrol 109-3g Silah Bulunduramamak veya Taşıyamamak
Adli Kontrol 109-3h Mağdurun Haklarının Güvence Altına Alınması
Adli Kontrol 109-3i Aile Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi için Güvence

5395 sk. 20-a Belirlenen Çevre Sınırları Dışına Çıkamamak
5395 sk. 20-b Belirli Yerlere Gidememek
5395 sk. 20-c Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmama