ELEKTRONİK İZLEME

Elektronik izleme nedir ?

Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir araçtır.

Kimler Elektronik İzleme Yolu ile Takip Edilebilir?

1-Adli Kontrol kararları

2-Kamu yararına çalışma cezaları

3-Ev hapsi cezaları

4-Seçenek yaptırımlar,

5-Açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin takibi

6-Şartlı salıverme kararları,

7-Mağdur koruma ve cinsel suçlar gibi toplum içerisinde infazı düşünülen diğer tüm kararlar elektronik izleme sistemi ile yerine getirilebilir

Elektronik izleme nasıl uygulanır ?

            1- Haklarında elektronik kelepçe takılmasına karar verilen yükümlüler görevli denetimli serbestlik personeli tarafından bilgilendirilir. Elektronik cihazın özelliğine göre yükümlü müdürlüğe davet edilerek veya yükümlünün evine gidilerek          elektronik izleme ünitesi kurulur ve devreye sokulur. Kelepçe takılacak veya ev ünitesi kurulacak yükümlünün kimlik bilgileri görevli personel tarafından kontrol edilir.

           2- Yükümlü elektronik kelepçe ve diğer cihazların kullanımı ve uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirilir. Uyulması gereken kurallar ve uymamanın sonuçları yükümlüye yazılı olarak bildirilir.

           3- Yükümlü, kararın infazı için gerekli olan kısıtlamalara ve bu konuda belirlenen kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Yükümlünün kurallara aykırı hareket etmesinin belirlenmesi halinde, izleme merkezi yükümlünün kural ihlalini elektronik izleme müdahale ekibine derhal iletmek zorundadır. Elektronik izleme şube müdürlüğü denetimli serbestlik müdürlüğüne yükümlünün ihlal durumunu sonradan yazılı olarak iletir. İhlal durumu, infaz işlemleri değerlendirme kurulunca değerlendirilerek yükümlünün uyarılıp uyarılmayacağına karar verilir.

          Elektronik izleme reddedilerse ne olur?

          1- Yükümlü elektronik kelepçe takılmasını reddederse, durum bir tutanakla tespit edilir. Yükümlünün kelepçeyi reddetme gerekçeleri tutanağa yazılarak görevliler ve yükümlü tarafından birlikte imza altına alınır. Yükümlünün imzadan imtina etmesi halinde bu durum tutanakta belirtilir.

         2- Cumhuriyet başsavcılığına veya ilgili mahkemeye durum bir yazı ile bildirilerek, verilen kararın elektronik kelepçe takılmadan infazının mümkün olamayacağı, bu nedenle denetimli serbestlik kararın değiştirilmesi, kaldırılması veya yükümlü hakkında tutuklama veya hapis cezası verilmesi konusunda ilgili mahkemeden talepte bulunulur.