GRUP ÇALIŞMALARI


SİGARA ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI (SAMBA)

Program 10 zorunlu 5 isteğe bağlı olmak şartıyla toplam 15 oturumdan oluşmaktadır. Bütün oturumlar katılımcı ve uygulayıcılara göre değişmekle birlikte, bir buçuk saat ile iki saat civarında sürmektedir.

Amaçlar

- Alkol veya madde konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak
- Değişim motivasyonunu sağlamak
- Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak ve zarar azaltmak
- Yinelemeyi engelleyecek becerileri kazandırmak
- Öfke ve stresle başa çıkma becerisini öğretmek
- Etkili iletişim yöntemlerini öğretmek
- Kişinin alkol/madde kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağlamak

 

 

HAYAT İÇİN DEĞİŞİM PROGRAMI (HAYDE)

Yetişkin yükümlülere yönelik gruplara uygulanabilecek 17 oturumdan oluşan bir genel suç davranışı programıdır. İlk 14 oturum zorunlu oturumlardır. Sonraki iki oturum seçmeli oturumlardır. Değerlendirme oturumunun son oturum olarak uygulanması zorunludur. Seçmeli oturumlar yükümlülerin risk ve ihtiyaçları ile infazın tamamlanma süresi gibi hususlar dikkate alınarak uygulanabilir.

Amaçlar Suçlu davranış üzerinde farkındalık oluşturarak, kişileri suça sürükleyen bireysel ve çevresel etmenleri belirlemek
Suç davranışına sebep olan çeşitli bilişsel eksiklikleri ele alarak bu davranışı çözümlemek
Kişileri suça yönelten davranış kalıplarına dikkat çekerek bu konuya dair sorun çözme becerileri geliştirme
k.

 

 

ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMI

Program 10 oturumdan oluşmaktadır. Program boyunca oturum sonlarında katılımcılara öfke günlükleri adı verilen kişisel ödevler verilecektir. Bu ödevlerin yapılması programdan sağlayacakları faydanın artması açısından önemlidir.

Program Modeli

Öfke Kontrolü Programında Bilişsel Davranışcı Yaklaşım temel alınmış olup sadece hükümlü/tutuklular için değil, öfkesini kontrol etmekte zorluk çeken herkes için geliştirilmiştir.

Amaçlar Yetersiz Öfke Kontrolünün bir risk faktörü olarak tespit edildiği durumlarda öfke kontrolünün önemine ilişkin farkındalık yaratmak ve daha sonra uygulanacak olan farklı programlar ve bireysel çalışmalar için bir temel oluşturmaktır.

Hedefler Katılımcıları öfkeye yol açan süreçler ve kişinin kendi davranışlarını izlemesi konusunda bilinçlendirmek.Katılımcılara öfkeyi kontrol etme konusunda bazı yöntemleri ve bu yöntemlerin yararlarını göstermek.Katılımcıların öfke kontrolü tekniklerini geliştirmelerini sağlamak.