ISPARTA DSM

 

ISPARTA DSM İLETİŞİM

 

 

Denetimli Serbestlik Nedir ? Denetimli serbestlik ne iş yapar?

Yanıt: Denetimli serbestlik; kapsamı kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesini kapsayan faaliyet ve uygulamaların bütünüdür. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

Hapse girmeden cezamı denetimli serbestlik altında çekebilir miyim?

Yanıt: Kişi hakkında mahkemeler tarafından TCK 50,51 ve 191; CGTİHK 107 ve 110/2; CMK 231/8 maddeleri gereğince verilen hapis cezasına alternatif yaptırım veya tedbirlere hükmedilmesi ve mahkeme tarafından yüklenen yükümlülüklere uyulması halinde verilen ceza hapse girmeden toplum içinde infaz olunur.

Denetimli serbestlik ile ilgili soru ve sorunlar konusunda nasıl destek alabilirim ?

Yanıt: Denetimli serbestlik ile ilgili yaşadığınız her türlü sorunda, ikametgahınızın bulunduğu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmanız halinde soru ve sorunlarınıza cevap verilecektir. 

Denetimli Serbestlikte yükümlülüklerime uymadığımda ne olur?

 Yanıt: Verilen mahkeme kararının türüne göre kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri idari yönden nereye bağlıdır?

Yanıt: Denetimli serbestlik müdürlükleri idari yönden Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıdır. 

Denetimli serbestlik kapsamında kimler meslek edindirme kursuna katılabilir?

Yanıt: İşlemiş oldukları suç nedeniyle verilen cezaların mahkemece denetimli serbestlik tedbirine çevrilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri olarak da meslek edindirme kursuna katılma yükümlülüğü verilmesi halinde kişiler meslek edindirme kurslarına katılabilir.

Konutta infaz nedir? Kimler hapis cezasını konutta çekebilir?

 Yanıt: Konutta infaz, mahkemece verilen hapis cezasının, Kanunda sayılan durumların mevcut olması halinde kişinin kendi konutunda infaz edilmesidir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110'uncu maddesinin ikinci fıkrasına gereğince;

a) Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl, veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.

Denetimli serbestlik kapsamında teslim alınan ehliyet ve ruhsat belgeleri ne zaman iade edilir?

Yanıt: Denetimli serbestlik tedbiri sona erdiğinde ilgili kişinin dosyası kapanır ve sürücü belgesi kişinin kendisine teslim edilir.

Kamuya yararlı işlerde ücretsiz olarak çalışma cezası nedir?

Yanıt: Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince; mahkemece hakkında hapis cezası verilen kişinin cezasının tamamı veya bir kısmı, Kanunda sayılan durumlarda, ceza infaz kurumunda çekmesi yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle toplum içinde kamuya faydalı işlerde (örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme vb.) ücretsiz çalışarak infaz etmesidir. 

Ceza infaz kurumunda bulunan bir kişinin cezasının kamuya yararlı bir işte çalışarak infaz edilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir.?

Yanıt: Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde,  cezalarının  koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına,infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, cezasını koşullu salıverilme tarihine kadar;

- Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması veya

- Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
- Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
- Belirlenen programlara katılması,

  yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına Denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir.

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasında herhangi bir ücret (yol, yemek vb.) ödenir mi?

Yanıt: Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı; ücretsiz olarak yapılır. Ancak hükümlü, çalışacağı kurum ve denetimli serbestlik müdürlüğü ile birlikte imza altına alınan çalışma protokolünde yol, yemek ve bunun gibi ücretlerin ödenmesi kararlaştırılabilir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında birlikte çalışılan kişilerce çalışan kişinin hükümlü olduğu biliniyor mu?

Yanıt: Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı sırasında imzalanan üçlü çalışma protokolü dahilindeki yönetici konumundaki kişiler ilgili kişinin hükümlü olduğunu bilmekle birlikte, gizlilik prensibi gereği çalışılan diğer kişiler durumdan haberdar edilmezler. 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında sigorta yapılıyor mu .?

Yanıt: Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı sırasında 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre sigorta yapılmaz.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında günde en az ve en fazla kaç saat çalışılabilir?

Yanıt: Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infaz süresi, saat hesabıyla belirlenir. Bir gün dört saat olarak hesap edilir. Hesaplamada, mahkeme kararında yer alan gün sayısı dört saat ile çarpılarak toplam çalışma süresi belirlenir. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on, en çok kırk saat çalıştırılır.

Hükümlünün çalışacağı gün ve saatler denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroca; kendi işi, aile veya eğitim yaşamı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.

 Denetimli Serbestlik kapsamında çocuklara yönelik ne tür çalışmalar yapılmaktadır ?

Yanıt: Denetimli serbestliğe gelen her bir çocuk için;

- Uzman personel (psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmen) görevlendirilmektedir.

- Risk ve ihtiyaç değerlendirilmesi yapılmaktadır.

- Psiko-sosyal destek programları uygulanmaktadır.

- Aile ve okulla işbirliği yapılmaktadır.

- Mahkemeye düzenli olarak rapor sunulmaktadır.

Koruma kurulları kapsamında açılacak olan meslek edindirme kursuna kimler katılabilir?  

Yanıt: Suçtan zarar gören kişiler veya yasal temsilcileri eski hükümlüler veya yasal temsilcileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Koruma Kurulu'na başvurulması halinde meslek edindirme kurslarına katılabilirler.

 


Isparta Denetimli Serbestlik Müdürülüğü Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Site Yöneticisi: ab144006@adalet.gov.tr
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.